Privacy

Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) heeft jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jouw gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via bijvoorbeeld deze website is Sovvb. Onze contactgegevens tref je onderstaand aan.

Telefoon: 070 3906365
E-mail: info@slagers.nl
Postadres: Postbus 1234
Adres: 2280 CE Rijswijk

Wie zijn wij?

Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verstrekt subsidies voor opleidingen en trainingen, maar spant zich ook in om (jonge) mensen te enthousiasmeren voor een carrière in het slagersvak. Dit gebeurt door diverse activiteiten zoals het ontwikkelen van educatief lesmateriaal, voorlichting geven, Voedseleductie Platform, de Meat Your Future Karavaan en decanenmiddagen.

De brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers voert deze activiteiten uit in opdracht van het bestuur van Sovvb. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van CNV Vakmensen, FNV en de KNS.

Vewerking van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Sovvb m.b.t. Meat Your Future Karavaan verwerkt voor de volgende doeleinden:
•om jouw aanvraag voor een bezoek van de Meat Your Future Karavaan in behandeling te nemen, maken wij gebruik van de gegevens van school (naam, adres en plaats) en van jou (naam, direct telefoonnummer, 06-nummer en e-mailadres);
•om je te kunnen informeren over de activiteiten van Sovvb/ Meat Your Future Karavaan, hebben, maken wij gebruik van je naam, adresgegevens en e-mailadres;
•om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen, maken wij gebruik van je e-mailadres;
•voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van Sovvb, maken wij gebruik van je e-mailadres;
•voor het verbeteren van de dienstverlening van Sovvb, maken wij gebruik van je e-mailadres om je te benaderen voor onderzoek.

Rechtsgronden voor verwerking

  • Uitvoer van contractuele overeenkomst;
  • Kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rust;
  • Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds afweging tussen onze en jouw belangen;
  • De uitdrukkelijke toestemming die jij hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

Bewaren van je gegevens

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw vragen of verzoeken af te handelen, tenzij er een wettelijke verplichting is die een langere bewaren vereist. Daarna verwijderen wij alle data die wij van jou hebben.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners

Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan een derde partij zonder expliciete toestemming van de individuele bezoeker. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten, tenzij daar een wettelijk plicht toe bestaat.

Jouw rechten

•Jij hebt recht op inzage, wissen (right to be forgotten) en rectificatie van de persoonsgegevens.
•Jij kunt bezwaar maken tegen verwerking.
•Jij kunt eerder gegeven toestemming intrekken.
•Jij kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden het recht dit privacystatement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer jij vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben jij automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacystatement.